Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

Oldeouwer: 500e FLAL-tocht Skarsterrijnwandeltocht 30 nov 2013

30 november 2013: Scharsterrijn wandeltocht

 

Voor fotoverslag: klik HIER

 

De Skarsterrijn wandeltocht  staat op 30 november 2013 op het programma van de FLAL.  Het is (alweer) een jubileum-tocht, want het is de 500e FLAL-tocht

.

De start is bij camping Tjeukemeer . Als we aankomen zijn de eerste wandelaars al van start gegaan. De eerste kilometer lopen we langs het Tjeukemeer in de richting van Rohel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was in Rohel een doorgangskamp voor joden gevestigd, voor de oorlog werden er werklozen in dit kamp gehuisvest die met de afgraving van het veen te werk werden gesteld. Na de oorlog werd dit kamp gebruikt voor de huisvesting van KNIL-militairen (Molukkers). De lokale bevolking noemde het kamp na de oorlog het Ambonezen-kamp.

Daarna wandelen we via de Haulster bossen naar de eerste rust in het dorpshuis van Haskerhorne. De naam Haskerhorne zou verwijzen naar de hoek ("horne") van Haskerland, waar het dorp ligt. Haskerhorne behoorde in de middeleeuwen tot de grietenij Haskerfiifgea. Tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 behoorde Haskerhorne tot de gemeente Haskerland.

Daarna lopen we een lus door Joure.  De naam van Joure is onlosmakelijk verbonden met die van Douwe Egberts. In 1753 begon de vader van Douwe Egberts, Egbert Douwes, aan de Midstraat in Joure een zaak in koloniale handelswaren, die is uitgegroeid tot de bekende koffiebrander. Onderweg komen ook langs het winkeltje waar het ooit begon

    

Ook  Penninga’s Molen was in de route opgenomen . De korenmolen  is weer volop in gebruik. Elke zaterdagochtend is de molen te bezichtigen van 9.00 tot 12.00 uur. Dat troffen we dus en we hebben even binnen gekeken , waar 2 enthousiaste medewerkers ons veel konden vertellen over de geschiedenis van de molen.

De terugweg richting finish voert ons over de vuilstort weer terug naar de boorden van het Tjeukemeer.  Het was net iets anders als de meeste andere FLAL-routes, maar beslist niet minder mooi.  Bedankt Albert.  En natuurlijk onze felicitaties aan het adres van het nieuwste erelid van de KNBLO , Johan Vellinga