Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

Scharnegoutum -FLAL Lege Geaenwandeltocht 16 mrt 2013

 

Zaterdag 16 maart 2013 had de FLAL de laatste tocht van het winterseizoen 2012/2013 uitgestippeld in de omgeving van Scharnegoutum

Vanuit dorpshuis Elim starten wij vandaag voor onze eerste 40-km tocht van dit seizoen.   HIER klikken voor het fotoverslag

Scharnegoutum is ontstaan op een terp. Bij opgravingen zijn in deze terp voorwerpen uit de vierde eeuw gevonden. Het dorp lag aanvankelijk aan de Middelzee tot deze circa 1300 werd drooggelegd. Met de dorpen Loënga, Goënga, Gauw, en Offingawier, vormde Scharnegoutum in de Middeleeuwen een verbond. Uit die tijd stamt een wapen met een vijfpuntige ster die de vijf dorpen symboliseert.

 

De inwoners hebben als bijnaam Sûkerfretters (suikervreters).

 

Het dorp is mooi gelegen aan De Swette, die lange tijd de belangrijkste verbinding was tussen Leeuwarden en Sneek en tegenwoordig, als onderdeel van de Middelseeroute, vooral van belang is voor de pleziervaart.

 

De naam Lege Geaen hoeft eigenlijk niet verklaard te worden. Het is een verkorting van lege geaën (= lage gebieden) en die naam is juist. En we hebben het geweten dat we hier nog met klei en niet met veengrond te maken hebben.

In het noordelijk deel van de Lege Geaën liggen de charmante dorpjes Sibrandabuorren, Tersoal en Poppenwier. Het laatste is een beschermd dorpsgezicht en zeer schilderachtig. 

 

Organisatoren weer bedankt voor het vele werk van het nu afgelopen winterseizoen