Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

Buitenpost -Swaddekuier 11 aug 2012

Zaterdagmorgen, 11 aug 2012, vroeg opstaan, want we willen vandaag naar Buitenpost, waar de Swaddekuier georganiseerd is. Omdat we al om 7 uur willen starten en vooraf nog graag een bak koffie willen drinken, zitten we vanmorgen al om half 6 in de auto.

Fotoverslag, klik HIER

Tegen de tijd dat we daar aankomen is er al een hele groep die er net zo over dacht als wij, allemaal vroege vogels. Voor ons is dit de 1e keer dat we in deze omgeving lopen. Gedurende de dag komen we er steeds meer achter dat het geen verkeerde keus was om hier naar toe te gaan.

                           

De Swaddekuier ontleent zijn naam aan het riviertje de Swadde. De Swadde is een riviertje die de gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland c.a. van elkaar scheidt. Het riviertje vormt niet alleen de begrenzing tussen deze twee gemeenten maar ook tussen het in het noordoosten meer open kleilandschap en in het zuiden het zogenaamde coulissenlandschap.Een prachtige landschap van houtwallen, elzensingels en pingoruïnes. Dit landschap is sinds het ontstaan in de middeleeuwen praktisch onveranderd. De elzensingels en dijkswallen zijn in de middeleeuwen aangelegd als bescherming tegen de wind en erosie maar ook als afbakening voor het vee.