Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

Zwolle Blauwvingerwandeltocht 5 nov 2016

Blauwvingerwandeltocht Zwolle 5 november 2016 ;  

Hoe zijn de Zwollenaren toch aan de naam Blauwvingers gekomen?
Een volksverhaal vertelt het verhaal . In de middeleeuwen bestond er steeds een zekere rivaliteit tussen de bewoners van Kampen en Zwolle. Men maakte elkaar het leven zo lastig mogelijk. Zo werden steeds schepen uit Zwolle, als zij Kampen passeren moesten, beroofd en trokken troepen Zwollenaren de Kamperpoort uit, om 's nachts het vee uit de weilanden van het Kampereiland te stelen. Soms kwam het dan tot een treffen en ging men elkaar met dorpsvlegels te lijf. Bij zo'n kloppartij bedienden de inwoners van Zwolle zich van de scheldnaam Kampersteuren, om hun vijanden te plagen. Dat er voor de Zwollenaren niet ook een scheldnaam bestond, maakte de steuren verdrietig, en zij zonnen op een gelegenheid om hun een geschikte bijnaam te geven. Deze gelegenheid deed zich voor, toen het stadsbestuur van Zwolle (in een periode, dat de steden in gewapende vrede met elkaar leefden) bij Schout en Schepenen van Kampen aanklopten, om ter aanvulling van hun berooide gemeentekas het klokkespel uit de grote toren, die door brand verwoest was, aan Kampen te koop aan te bieden. Het bleek, dat de gehate steuren beter konden sparen dan de vroedschap van Zwolle, maar tevens bedachten zij de volgende list. De koop zou tot stand komen, maar Kampen mocht het verschuldigde uitbetalen in muntstukken naar eigen keuze en daar het stadsbestuur van Zwolle niets anders overbleef, accepteerden zij.
Zo kwam op een goede dag een wagen, volgeladen met zakken, de Kamperpoort binnenrijden. In deze zakken zaten niets anders dan vierduitenstukken. De samenstelling van deze koperen munten was echter niet zo als wij die thans hebben, want toen de Zwollenaren klaar waren met tellen, hadden zij blauwe vingers gekregen en lachend trokken de steuren met hun klokken op de wagen naar Kampen.

Voor ons vandaag (gelukkig maar) geen blauwe vingers .  In totaal 314 deelnemers , verdeeld over afstanden van 10 tot 25 km, kregen een prachtige route voorgeschoteld , die plaatsvond aan de noordkant van de stad Zwolle. Het weer werkte vandaag uitstekend mee, wat zorgde voor mooie luchten, maar het waren vooral de herfstkleuren die schitterend afsteken tegen die mooie luchten. 

voor fotoverslag klik HIER