Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

Hoogeveen : mini-Afrikaloop 3 juni 2017

 

Zaterdag 3 juni 2017 : mini-Afrikaloop , georganiseerd door de Andreas Manna Stichting

 

AMS is een organisatie die op kleinschalige basis hulp verleent aan wees- straat- en

zwerfkinderen in Afrika en in de directe leefwereld van deze kinderen projecten opzet die

moeten leiden tot verbetering van opvang en zorg voor deze kinderen het onderwijs, de

gezondheidszorg, de landbouw en de drinkwatervoorziening. Niet alleen de kinderen

maar ook hun vriendjes en de ouders van die vriendjes delen mee in de zegen... 

 

 

 

We gaan lopend naar de start , wandelen vandaag opnieuw de route van 10 km, en komen zo met het heen en terug lopen, op 15 km.

Eigenlijk geen afstand voor ons doen, maar het is nu even niet anders....    Voor fotoverslag HIER klikken