Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

de Loop van het Oude Diep

De loop van het Oude Diep:   een wandeling langs een oude Drentse beek.

 

 

Een beek die de voorbije eeuwen vele menselijke ingrepen heeft meegemaakt en in het begin van de vorige eeuw zelfs van de kaart was verdwenen.

Stichting Het Drentse Landschap heeft samen de provincie, en aantal gemeentes en het waterschap veel geïnvesteerd in het herstel van de beek.

Vroeger liep de beek van de heidevelden en de moerasbossen ten zuiden van Westerbork om langs Drijber, Hoogeveen en Echten te stromen en om uiteindelijk bij Meppel te eindigen.

Reeds in 1626 is de benedenloop vanaf Echten verdwenen, toen begonnen werd met de aanleg van de Hoogeveensche Vaart, waardoor het mogelijk werd dat grotere turfschepen Meppel konden bereiken . 

Maar ook de boven- en middenloop hebben ook de nodige wijzigingen ondergaan, zoals door de aanleg van het Linthorst Homankanaal.

De wandeling wordt in 2 richtingen beschreven en wij  wandelen de route van zuid naar noord.  

Onze eerste treden op dit pad : etappe 8 Echten - Stuifzand , 13 km      Direct naar het fotoverslag ?  klik dan hier

We parkeren onze auto bij het Huus met de Belle, een plattelandswinkel en informatiepunt voor de omgeving. Het bevind zich recht tegenover huize Echten, een havezathe ooit bewoond door Roelof van Echten. Van Echten was één van de oprichters van de Compgnie van 5000 morden, die de ontginning van het hoogveen in het zuiden van Drenthe ter hand nam

  

Langs het Oude Diep wandelen we richting Hoogeveen, door het Kinholtsbos (een overblijfsel van een eeuwenoud bos) en vervolgens door de Oude Kene. Dit gebied is aangelegd o.a. om water op te houden en het heeft een functie als helofytenfilter (groen filter om water te zuiveren).  Onze route eindigt vandaag in Stuifzand, dat ontstond in de 19e eeuw als een plaggehuttendorp. 

Etappe 7 : Stuifzand - VAM-berg 15 km

Eerst de fietsen wegbrengen naar het eind van de route van vandaag, parkeerplaats Noord bij de VAM-berg. Maar dan, wat vertrouwen we toch op onze tom-tom, die brengt ons toch overal ... alleen niet vandaag. Keer om of sla linksaf  waar het niet kan. Dus maar op eigen richtinggevoel en na een klein stukje omrijden vinden de pp waar we de fietsen achterlaten. Daarna naar Stuifzand waar we de vorige keer, bij het dorpshuis, zijn gestopt. 

Eerst een lusje oostelijk van Stuifzand, via diverse bospaden bereiken we Siberië. En toch zijn de grens niet over gegaan. De streek is ontstaan ten tijde van het ontginnen van de omgeving. Volgens overlevering lag dit gebied zo afgelegen en verlaten, dat dit al in de Franse Tijd, daarbij denkend aan de barre ervaringen op Napoleons tocht naar Rusland.  

   We maken daarna een lusje door het Kremboongbos. Dit bos is in 1857 aangelegd door Frederik Jacobs . Naar de suikerplantage in Nederlands Indie, waar hij een flink fortuin had verdiend, gaf hij zijn Drentse "plantage" de naam Kremboong. Na de 2e wereldoorlog was er nog slechts 30 ha overgebleven omdat ontginners het te slecht vonden voor landbouwgrond. Sinds 1980 is het eigendom van Drents Landschap .

Net voordat we het Oude Diep weer bereiken wandelen we langs het kleinste huisje van Drenthe: een klein vervenershuisje waar olde Greetie heeft gewoond. Greetie Linde en haar man hebben er hun vijf kinderen grootgebracht. Nadat de kinderen het huis hadden verlaten en haar man was overleden, is zij er alleen blijven wonen. De woonomstandigheden waren tot het laatst toe uiterst primitief. Een douche was er bijvoorbeeld niet en van de gasaansluiting durfde ze geen gebruik te maken.

 

De route eindigt vandaag op het dak van Drenthe, 63 m boven NAP.

Afgelopen jaren zijn hier zowel fiets- als wandelpaden aangelegd. Op de top vind je het informatiecentrum De Blinkerd en heb je een prachtig uitzicht 

Ons fotoverslag zien ?  het staat hierachter

 

Etappe 6 VAM-berg - Bruntinge, afstand 12 km

De eerste kilometers vandaag volgen we het VAM-kanaal. Dit kanaal is 1932 gegraven door de "ijzeren man", een enorme graafmachine. De bruggen kregen een  doorvaarthoogte van 3.40 mtr . Van die bruggen is er nog één bewaard gebleven 

Het VAM-kanaal vormt de verbinding tussen de VAM-berg en het Linthorst Homankanaal. Het 16  kilometer lange Linthorst-Homankanaal werd vrijwel geheel met de schop gegraven door zo'n 500 werkloze veenarbeiders uit Emmen en omgeving die door de week in grote keten op het veld gehuisvest waren. Na ruim drie jaar graven ging het kanaal in 1926 open.  Wat zullen daar veel zweetdruppels liggen, 't is dat ze al lang weer weggespoeld zijn ...

Lopend langs het Linthorst   Homankanaal maken we een illegaal uitstapje naar het Reigerveen . Een prachtig stukje natuur dat we niet graag hadden willen missen . Schotse Hooglanders, zwanen en reigers en een blauwe lucht erboven.

 

Al deze terreinen maken deel uit van Landgoed Vossenberg . Dit werd begin twintigste eeuw aangelegd op het Oostersche Veld van het dorp Wijster. De beste stukken van het veld werden omgeploegd tot landbouwgrond. Elders kwam productiebos en de rest van het veld liet men aan zijn lot over.

Na enkele kilometers zien we vandaag voor het eerst het Oude Diep door het landschap meanderen. Hierna is het niet ver meer naar Bruntinge, waar onze fietsen op ons staan te wachten.

Ons fotoverslag van deze dag zien ? klik hier

 

Even terug naar het eind  of begin van deze langeafstandswandeling .

Van de etappe 9 Echten - Hoogeveen wandelen we alleen het rondje bij Echten.
De route vanaf Echten naar het station Hoogeveen is niet spectaculair (in rechte lijn langs de Hoogeveense vaart en via Schutstraat/Hoofdstraat) en dat deel hebben we bovendien al zo vaak gewandeld dat we het voor vandaag maar skippen.

Op de Ten Arloër Weiden graasde eeuwen geleden het vee van  de boeren van Ten Arlo en Steenbergen . Hun weilanden lagen in het beekdal van het Oude Diep.  Door het graven van de Hoogeveense vaart en de aanleg van snelweg A28 is van dit oorspronkelijke landschap niets overgebleven.

Nabij Echten mondt het Oude Diep uit in de Hoogeveense Vaart. De benedenloop van het Oude Diep is ten tijde van de turfwinning en afvoer daarvan tot aan Meppel geheel gekanaliseerd
Een paartje meerkoeten heeft midden in de uitmonding een nest gemaakt . Onze wandeling eindigt vandaag bij de Molenhoeve
Een kleine 400 jaar geleden is op deze plaats al de eerste molen gebouwd

het fotoverslag van vandaag treft je HIER aan