Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

Friese Woudenpad: Boijl - Beetsterzwaag

 

Vorig jaar waren we begonnen met het Friese Woudenpad, LAW 1-1, van Steenwijk naar Lauwersoog. We waren vorig jaar gevorderd tot Boijl.

We besluiten om die langeafstand wandelroute dit jaar te vervolgen en dit te combineren met onze vakantie.

  

Di. 20 augustus rijden we ’s morgens met de auto naar Boijl.  We zoeken een plekje voor de auto en willen dan op zoek naar een supermarkt voor een zak krentenbollen, maar helaas, in Boijl is geen winkel. Dan maar een paar snacks bij de benzinepomp in het dorp gekocht. Daarna kunnen we beginnen aan de wandeling, weer terug naar de camping. Onderweg lopen langs wat er over gebleven is van de Bekhofschans. In het bos geven palen aan waar de contouren lagen van dit verdedigingswerk,

dat deel uitmaakte van de Friese waterlinie. Deze verdedigingslijn was vooral bedoeld om Bommen Berend, de bisschop van Munster, van het lijf te houden. Het Lindedal is in 1672 onder water gezet. Bijna aan het eind van de wandeling nog een verrassende ontmoeting, we komen Elly Koopman en Liana Zuidema tegen die deel uitmaken van een grote groep wandelaars onder leiding van een gids

Later op de middag ga ik op de fiets naar Boijl om de auto weer op te halen                  Voor fotoverslag : hier klikken

 25 aug gaan we weer aan de wandel. Vanaf de camping naar Beetsterzwaag. ’s-Morgensvroeg breng ik eerst de auto naar Beetsterzwaag  en kom dan per fiets weer terug op de camping. Daarna kunnen we op pad. We wandelen langs het Diaconievene.  Hier is vroeger voor de arme bevolking turf afgegraven. De restanten van deze vervening en het graafwerk vormen een grote pingoruïne. Eromheen ligt een stuifwal met bomen die de omgeving een heuvelachtig aanzien geeft. Naast de bestaande Diakonievene heeft het Fryske Gea een stuk landbouwgrond onder handen genomen. De voedselrijke bovenlaag is afgegraven en het oorspronkelijke reliëf is hersteld. O.a  watervogels vinden hier een goed plekje, maar ook slangen en hagedissen. 

      

Een eindje verderop komen we bij de Tjonger, een gekanaliseerd riviertje. En het vormt de taalgrens tussen het Fries aan de noordzijde en het Stellingwerfs aan de zuidzuide van het water. Via de Lippenhuisterheide bereiken we Beetsterzwaag. Hier werden vroeger , in de 17e eeuw, dooe de Friese adel en welgestelde notabelen landgoederen aangelegd en er kwamen lanen, bossen, parken met vijvers en indrukwekkende herenhuizen. Zoals Harinxmastate, Lauswolt en Lyndenstein. De monumentale Hoofdstraat is een aaneenschakeling van voorname panden.