Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

Friese Woudenpad: Variant B Duurswouderheide

 

Do. 22 aug wandelen we Variant B over de Duurswouder heide. Een prachtige route, eerst ri. Donkerbroek, vervolgens via de Moskoureed en Petersburg steken we de N381 over. In deze streek zijn er buurtschappen met Russische namen. Ontstaan in de 19e eeuw, toen hier veenarbeiders kwamen wonen. De verwijzing naar Rusland lijkt aannemelijk, omdat het ontstond in en tijd dat het ideaal van het communisme vooral de armere bevolkingsgroepen aansprak, ook in ons land

  

.  

De Duurswouder heide is met zijn 15 ha. het grootste overgebleven heidegebied van de provincie Friesland en bestaat uit talloze vennen, waarvan er zes een behoorlijke omvang hebben. Het zijn vermoedelijk allemaal 'pingo-ruïnes': vennen of veenplassen, ontstaan uit ijslenzen in de ijstijd. 

         In de Middeleeuwen werd de heide bewoond. De mensen woonden vlakbij de vennetjes. Bewijzen dat de heide bewoond is geweest, zijn opgravingen van potscherven op de heide. Ook doen verschillende aangeplante eikenwallen herinneren aan de bewoonde tijden van de heide. Helaas is er tegenwoordig niet veel heide meer te zien. Onderweg ontmoeten we een mevrouw die vroeger in die omgeving woonde en vertelde dat destijds de hei helemaal paars was in deze tijd. In Ureterp nemen we de bus die ons naar Donkerboek brengt en vervolgens wandelen we weer terug naar de auto die we vanmorgen aan de Ds. Ten Cateweg, Hoornsterzwaag, hadden achter gelaten.