Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

Friese Woudenpad: Beetsterzwaag-Veenwouden

 

27 aug is het weer tijd om een vervolg te geven aan het Friese Woudenpad. ’s Morgens gaan we met de auto naar Beetsterzwaag, waar we de route weer oppakken. We gaan vandaag lopend terug naar de camping in Rottevalle, waar we inmiddels zijn neergesreken. Vanaf Beetsterzwaag wandelen we via Olterterp, Ureterp, Drachtster Compagnie en Houtigehage terug naar Rottevalle. Onze route start vandaag bij de Tropische Kas.

 

In oorsprong is het de voortuin van het huis, dat in 1835 eigendom werd van jonkheer Jan Anne Lyklema à Nijeholt en nu bekend is als het Lycklemahûs, Hoofdstraat 80. In de kas staan enkele planten die al net zo oud zijn als de kas zelf, namelijk 80 jaar. Bij Drachtster Compagnie kruist de route diverse malen een dwarswijk. Het dorp is van oorsprong een nederzetting van turfstekers. De dwarswijken zijn uit die tijd en dienden voor de afvoer van de turf. Het coulisselandschap dat hier is ontstaan is aangewezen als Nationaal Landschap “Noardlike Fryske Wâlden” (Noord Friese Wouden). Aan de Skoallewyk 10 in Houtigehage staat één van de allereerste woningwetwoning van Smallingerland.

 

 

Een doorbraak waren de huizen voor die tijd, want de bewoners kwamen uit plaggenhutten. Ze hadden ook nog een flink lapje grond om huis, om er hun eigen groenten te verbouwen. Alles bij elkaar was het vandaag een prachtige route.